Varstvo dediščine med letoma 1914 in 1919

  • 28. junij 1914: v Sarajevu je bil v atentatu ubit avstro-ogrski prestolonaslednik Franc Ferdinand, protektor Centralne komisije, mecen Maksa Fabianija.
  • Avgust 1914: Stelè je bil vpoklican v vojsko; njegov zadnji podpisani dokument v arhivu je datiran 31. julija 1914. Za nujne zadeve je poslovanje predal Ivanu Franketu.
  • September 1914: Stelè je bil ujet na ruski fronti, v ujetništvu je ostal do konca vojne.
  • Avgust 1915: Centralna komisija je zaradi vojnih razmer iz Pule v Ljubljano premestila konservatorja Antona Gnirsa in ga pooblastila tudi za Kranjsko. Med drugim je z vojnih območij reševal dragocene knjižne spomenike in vodil rekvizicijo zvonov.
  • December 1918: ustanovljena je bila Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Muzejski ravnatelj Josip Mantuani je dobil nalogo, da skrbi za varstvo spomenikov. Ozemlje Primorske je v drugi državi.
  • Oktober 1919: Stelè se je 24. avgusta 1919 vrnil v Ljubljano in prevzel delovanje Spomeniškega urada za Slovenijo v Ljubljani, 1. oktobra je bil sprejet v državno službo.

Ivan Franke (1841–1927), slikar, profesor, ribiški strokovnjak, od 1882 častni konservator Centralne komisije za okraje Kamnik, Ljubljana – okolica, Logatec, Radovljica, Postojna in mesto Ljubljana.

Anton Gnirs (1873–1933), arheolog, umetnostni zgodovinar, od leta 1902 častni konservator Centralne komisije za Pulo, Pazin in Rovinj, od leta 1912 deželni konservator za Istro in slovensko Primorje.

Josip Mantuani (1860–1933), umetnostni zgodovinar, arheolog, muzikolog, od leta 1909 korespondent Centralne komisije, 1911–1918 član spomeniškega sveta na Dunaju, 1909–1924 ravnatelj Kranjskega deželnega (Narodnega) muzeja.

Magda Miklavčič Pintarič