Spomeniško varstvo po letu 1938

Prvi in dolgoletni vodja banskega spomeniškega referata France Stelè je po imenovanju za profesorja na Filozofski fakulteti vodenje referata prepustil nasledniku. Mesto konservatorja in banskega spomeniškega referenta je prevzel umetnostni zgodovinar France Mesesnel (1894–1945), likovni kritik, kustos in predavatelj v Skopju. Na temeljih svojega predhodnika je začel uveljavljati varstvena načela tudi v naseljih in jih skušal vključevati v regulacijske načrte za mesta. Zavzemal se je za ohranitev gradov, ki so v gospodarski krizi in zaradi menjav lastnikov naglo propadali. Druga svetovna vojna je delovanje Spomeniškega urada ozemeljsko in funkcionalno omejila. Pospešeno so urejali dokumentacijo in organizirali zaščito spomenikov pred letalskimi napadi. V uradu sta delala še arheolog Boris Baćić in umetnostni zgodovinar Stane Mikuž, ki je bil leta 1944 interniran. Zatem je bil aretiran tudi Mesesnel in po posredovanju nato dodeljen na Koroško. Vodenje urada je začasno prevzel Stelè in to funkcijo opravljal tudi po osvoboditvi, saj so Mesesnela tik pred koncem vojne pri Turjaku ubili domobranci.