Register na spletu

Podatki registra nepremične kulturne dediščine so javni in brezplačno dostopni vsem. Dostopnost strokovni in laični javnosti je zagotovljena z objavo registra na svetovnem spletu v obliki različnih pregledovalnikov.

Osnovni spletni pregledovalnik registra, ki je bil javno dostopen na naslovu http://rkd.situla.org od leta 2003 do leta 2018, je omogočal pregledovanje opisnih podatkov registra. Od leta 2008 je register na spletu dostopen tudi v obliki interaktivne karte (https://gisportal.gov.si/rkd ), ki omogoča pregledovanje opisnih in geolokacijskih podatkov. V letu 2009 je bila interaktivna karta posodobljena in dopolnjena z možnostjo pregledovanja geolociranega franciscejskega katastra, ki omogoča neposredno primerjavo zgodovinskega stanja prostora s sedanjim stanjem, ter s časovnico, kar daje boljši pregled nad dediščino v prostoru in času. Podatki na interaktivni karti so od leta 2010 povezani z izbranimi digitalnimi dokumenti (trenutno 20.000 fotografij in terenskih zapiskov konservatorjev), ki so dostopni tudi v evropski digitalni knjižnici Evropeana (http://www.europeana.eu).

Leta 2009 je Ministrstvo za kulturo vzpostavilo sistem pravnih režimov varstva dediščine eVrd (https://gisportal.gov.si/evrd). Ta podatke registra prikazuje v obliki pravnih režimov, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v kulturno dediščino. Namenjen je predvsem pripravljavcem prostorskih aktov, ki lahko tako na enem mestu dobijo pregled nad vsemi pravnimi režimi na območjih kulturne dediščine. Sistem od leta 2012 omogoča tudi elektronsko oddajo vloge in prevzem podatkov v obliki za nadaljnjo uporabo v geografskih informacijskih sistemih.

Na pregledovalnikih registra smo v letu 2012 evidentirali 74.611 obiskov (v povprečju 6.218 mesečno), 4.443.697 ogledov različnih strani ter 212,97 GB prometa s podatki.

Ksenija Kovačec Naglič