Prvi konservator

Konservator je kot univerzitetni učitelj in zaslužni profesor za delo s kulturno dediščino navdušil učence (I. Komelj, M. Zadnikar, N. Šumi, S. Vrišer, M. Železnik, K. Rozman) in neformalno oblikoval šolo varovanja dediščine, s pomočjo učencev, ki so prevzeli njegovo univerzitetno stolico (Nace Šumi), pa je postavil temelje varovanja vse do konca tisočletja in še do danes.

Stelè ima spomenik (kipar Stojan Batič) v rodnih Tunjicah, po njem so poimenovane ulice in ustanove. Po njem se imenujejo nagrade za strokovnjake s področja kulturne dediščine.

Gojko Zupan