Hramba gradiva

 

Večina dokumentarnega gradiva INDOK centra ima zaradi vsebine, starosti in enkratnosti status arhivskega gradiva. Njegova hramba v fizični obliki je v skladu z zakonsko določenimi načeli ohranjanja in uporabnosti, trajnosti, celovitosti, dostopnosti in varstva arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uradni list RS, št. 30/2006).

Arhivsko gradivo je shranjeno v posebnem prostoru, v katerem je zaščiteno pred mehanskimi poškodbami, prahom in umazanijo, svetlobo ter nenadnimi spremembami temperature in relativne vlažnosti (RH). Razdeljeno je na več zbirk, katerim je prilagojena izbrana oprema arhivskega prostora, ki je vsa iz nerjavečega jekla z žganim zaščitnim slojem.

Zbirko fototeke sestavljajo negativi, diapozitivi, pozitivi iz arhiva dunajske Centralne komisije in nekatere izvirne starejše fotografije brez pripadajočih negativov. Negativi so črno-beli, posebej se hranijo želatinski na steklenih ploščah in negativi na fleksibilnih nosilcih (celulozno nitratni in acetatni ter poliestrski filmi). Vsak negativ je zaščiten s fotoaktivnostno testiranim (PAT) papirnatim ovojem in spravljen v predalnik; steklene plošče so še dodatno zložene v škatle iz nebeljene lepenke. Ločeno od negativov so shranjeni diapozitivi, primarna ovojnina barvnih diapozitivov srednjega (6 x 6, 6 x 7 cm) in formata leica je plastična, brez polivinil klorida oziroma plastifikatorjev. Pozitivi so shranjeni v arhivskih škatlah enako kakor spisovno gradivo, vendar leže na policah premičnih omar. Arhivsko gradivo iz planoteke (npr. izvirni tehnični načrti, akvareli, zemljevidi) je zaščiteno z mapami, leže spravljenimi v namenskih predalnikih. Stalno temperaturo (18 stopinj Celzija) in RH (40 odstotkov) arhivskega prostora zagotavlja klimatska naprava, nadzorovana s senzorji zračne vlažnosti in temperature.

Dokumentarno gradivo INDOK centra je javno dostopno (vsak delovni dan med deveto in dvanajsto uro, ob sredah tudi popoldne); za uporabnike vsako leto izdelamo okoli 200 obsežnejših poizvedb.

Brigita Petek