O spletni razstavi

English

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec!

bobr2Pričujoča razstava je spletna inačica osrednje razstave ob 100. obletnici konservatorske službe na Slovenskem, v organizaciji Informacijsko dokumentacijskega centra za dediščino Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo (INDOK center) in Narodne galerije (18. september–13. oktober 2013).

Na razstavi v Narodni galeriji so bile prvič celostno predstavljene dragotine iz zbirk INDOK centra (zapisi na papir, fotografije, negativi in steklene plošče, načrti ter risbe, tipkopisi, tiskani dokumenti in knjige), zbrane v sto letih po uradnem odprtju spomeniškega urada v Sloveniji, ki velja za simbolni začetek načrtnega zbiranja dokumentov in knjig o varstvu kulturne dediščine ter terenskega popisovanja.
 
Izbrano gradivo je predstavljeno v treh vsebinskih sklopih:

  • zgodovina spomeniškega varstva in razvoj dokumentacijskih zbirk INDOK centra,
  • samostan Kostanjevica na Krki,
  • publikacije konservatorske službe in register nepremične kulturne dediščine.

 

 

Raznolik izbor iz dokumentacije govori o spomenikih naše preteklosti, o njihovem življenju in smrti, o našem odnosu do arheoloških najdb, krajine, gradov, cerkva, znamenj, kozolcev, domov in domačij, do žive preteklosti. Vzporedno beremo zgodbo o ljudeh: entuziastih, lastnikih, prostovoljcih in strokovnjakih, ki že sto let skrbijo, da se ohrani čim več materialne dediščine.

VSTOPI V SPLETNO RAZSTAVO >>

 

Oddaja TV Slovenije, Podoba podobe »Sto let v dobro dediščine«, Iztok Premrov, 30. 09. 2013

Oddaja TV Slovenije, Sveto in svet »Sto let v dobro dediščine«, Andrej Doblehar, 24. 10. 2013